Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w OŚRODKU SZKOLENIOWYM Przedsiębiorstwa Wdrożeniowego Techniki Komputerowej "NIKOM" Sp. z o.o.

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 w/w rozporządzenia informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Techniki Komputerowej NIKOM Spółka z o.o. OŚRODEK SZKOLENIOWY z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. Karola Miarki 22/6, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Wojciecha Cichockiego

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Techniki Komputerowej NIKOM Spółka z o.o. OŚRODEK SZKOLENIOWY jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności Ustawy o systemie oświaty, w celu realizacji zadań statutowych placówki, a w celach marketingowych na zasadzie dobrowolności – na podstawie pisemnej zgody na przetwarzanie.

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji szkoleń, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

  1. Odbiorcy danych

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Techniki Komputerowej NIKOM Spółka z o.o. OŚRODEK SZKOLENIOWY co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

  1. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Techniki Komputerowej NIKOM Spółka z o.o. OŚRODEK SZKOLENIOWY nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

VII. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora danych z prośbą o udzielenie informacji.

Można to zrobić drogą elektroniczną (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), listownie pocztą tradycyjną lub osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa Wdrożeniowego Techniki Komputerowej NIKOM Spółka z o.o. OŚRODEK SZKOLENIOWY, 41-800 Zabrze, ul. Karola Miarki 22/6.

        Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                 

                                                                                                                          ▬►powrót - Najbliższe szkolenia