Najbliższe szkolenia

 SZKOLENIA WEEKENDOWE

(zajęcia w soboty i niedziele po 6 godz. zegarowych od 8:30 do 14:30)

Terminy 

rozpoczęcia

(zakończenia)

Temat kursu

Terminy zajęć Program Cena Rabaty Zapisy

Miejsce

zajęć

Liczba

godzin

  2018-03-03  
(2018-03-25

Projektowanie od podstaw do zaawansowania w programie ArchiCAD

z wizualizacją opartą na silniku renderującym CineRender Cinema 4D
     →Terminy zajęć Program Cena Rabaty Zapisy

Zabrze
ul. Miarki 22/1
 48

 

 SZKOLENIA DOPOŁUDNIOWE
(zajęcia w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki po 6 godz. zegarowe od 8:30 do 14:30)

Terminy

rozpoczęcia

(zakończenia)

Temat kursu

Terminy zajęć Program Cena Rabaty Zapisy

Miejsce

zajęć

Liczb

godzin

  2018-03-05  
(2018-03-15)

Projektowanie od podstaw do zaawansowania w programie ArchiCAD

z wizualizacją opartą na silniku renderującym CineRende Cinema 4D
     → Terminy zajęć Program Cena Rabaty Zapisy   

Zabrze
ul. Miarki 22/1
 48

  SZKOLENIA POPOŁUDNIOWE

(zajęcia w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki po 4 godz. zegarowe od 16:30 do 20:30)

Terminy

rozpoczęcia

(zakończenia)

Temat kursu

Terminy zajęć Program Cena Rabaty Zapisy

Miejsce

zajęć

Liczb

godzin

  2018-03-05  
(2018-03-22)

Projektowanie od podstaw do zaawansowania w programie ArchiCAD

z wizualizacją opartą na silniku renderującym CineRende Cinema 4D
     → Terminy zajęć Program Cena Rabaty Zapisy   

Zabrze
ul. Miarki 22/1
 48